Usługi

 • Doradztwo inwestycyjne
  • Wybór odpowiedniego celu inwestycyjnego w zależności od wymagań inwestora
  • Koordynacja audytu i procesu negocjacyjnego
  • Wsparcie inwestora we wszystkich aspektach zakupu i konfigurowanie struktury zarządu
  • Kompleksowe zarządzanie aktywami, w zależności od oczekiwań
 • Zarządzanie nieruchomościami
  • Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami
  • Opracowanie strategii marketingowej najmu
  • Koordynacja i zarządzanie procesem najmu
  • Koordynacja i zarządzanie agentami oraz doradcami
  • Proaktywne zarządzanie najemcami
 • Rozwój i renowacje
  • Zarządzanie projektem podczas całego procesu
  • Dobór wyselekcjonowanych wykonawców (architektów, inżynierów, podwykonawców) wraz z rekomendacją dla właściciela
  • Negocjacje warunków umowy i opłat z wybranymi wykonawcami
  • Koordynacja całego procesu inwestycji
 • Księgowość i sprawozdawczość
  • Rachunkowość i księgowość, według polskich i międzynarodowych standardów
  • Lista płac
  • Księgowość w zakresie aktywów trwałych
  • Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych
  • Budżetowanie, raportowanie dla inwestora i banku
  • Przygotowanie raportów i analiz finansowych dla inwestorów
DO GÓRY